187/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ) ΕΡΓ. Δ6/08

187/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ) ΕΡΓ. Δ6/08

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ) ΕΡΓ. Δ6/08

ADS1872011.pdfa