372/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΕΡΓ. Η7/07