441/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» με σκοπό την προαγωγή του Αποκλειστικού Μητρικού Θηλασμού και τη δωρεά μητρικού γάλακτος στην Τράπεζα Ανθρωπίνου Γάλακτος του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

441/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» με σκοπό την προαγωγή του Αποκλειστικού Μητρικού Θηλασμού και τη δωρεά μητρικού γάλακτος στην Τράπεζα Ανθρωπίνου Γάλακτος του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

441/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» με σκοπό την προαγωγή του Αποκλειστικού Μητρικού Θηλασμού και τη δωρεά μητρικού γάλακτος στην Τράπεζα Ανθρωπίνου Γάλακτος του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας