Λήψη απόφασης για την έγκριση σχετικού αιτήματος υπαλλήλου για εξαίρεση από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

Λήψη απόφασης για την έγκριση σχετικού αιτήματος υπαλλήλου για εξαίρεση από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.