067/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

067/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»