057/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης ,καθορισμός τρόπου εκτέλεσης καθώς και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος»

057/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης ,καθορισμός τρόπου εκτέλεσης καθώς και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος»

Τελευταία Νέα