059/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης, που αφορά τις «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. και αθλούμενων του Δήμου Ιλίου»

059/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης, που αφορά τις «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. και αθλούμενων του Δήμου Ιλίου»