016/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την υπηρεσία «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»

016/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την υπηρεσία «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»