058/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2019-2020»

058/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2019-2020»

058/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2019-2020»