Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης ποσού 6.100,00€ με Φ.Π.Α., την διάθεση της πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Υ του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης ποσού 6.100,00€ με Φ.Π.Α., την διάθεση της πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Υ του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης ποσού 6.100,00€ με Φ.Π.Α., την διάθεση της πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Υ του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

ADSDHKEPA1572012.pdfa

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης ποσού 6.100,00€ με Φ.Π.Α., την διάθεση της πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Υ του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.