267/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποιημένης μελέτης της περιοχής 4 του έργου «ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» αναδόχου ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ

267/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποιημένης μελέτης της περιοχής 4 του έργου «ΈΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» αναδόχου ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ