Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΟΙΚ 2/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΣΤΡΟΥΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΤΕΓΕΑΣ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΟΙΚ 2/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΣΤΡΟΥΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΤΕΓΕΑΣ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. ΟΙΚ 2/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΣΤΡΟΥΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΤΕΓΕΑΣ»

ADSDHKEPA1102012.pdfa