Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ 4/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ 4/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ 4/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ»

ADSDHKEPA1862012.pdfa