201/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ 06/2013 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», Προϋπολογισμού μελέτης 663.905,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

201/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ 06/2013 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», Προϋπολογισμού μελέτης 663.905,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

201/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ 06/2013 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», Προϋπολογισμού μελέτης 663.905,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).