200/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ 05/2014 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

200/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ 05/2014 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Τελευταία Νέα