199/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. OΙΚ 03/2014 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ Ο.Τ. 2166Α ΕΡΓ. Ζ4/14»

199/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. OΙΚ 03/2014 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ Ο.Τ. 2166Α ΕΡΓ. Ζ4/14»