134/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓ. Ζ3/18

134/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓ. Ζ3/18