298/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 04/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

298/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 04/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a