100/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 03/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/12

100/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 03/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/12

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 03/2012 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/12

ADS1002012.pdfa