405/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 05/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ2/16

405/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 05/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ2/16