438/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 06/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16

438/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 06/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16