150/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/17

150/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/17