215/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 01/2017 μελέτης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

215/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 01/2017 μελέτης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ