064/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 01/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α5/18

064/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 01/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α5/18