200/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 03/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓ. Δ1/11

200/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 03/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓ. Δ1/11

Λήψη απόφασης  για  την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 03/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓ. Δ1/11

ADS 2002011.pdfa