248/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 05/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 24ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

248/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 05/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 24ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 05/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 24ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ADS2482011.pdfa

248/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 05/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 24ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ