249/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 01/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΥΚΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ2/11

249/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 01/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΥΚΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ2/11

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 01/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΥΚΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ2/11

ADS2492011.pdfa

249/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 01/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΥΚΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ2/11