063/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18

063/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18