299/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 02/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α4/11

299/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 02/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α4/11

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 02/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α4/11

ADS2992011_.pdfa