088/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 02/2014 μελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

088/2014 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 02/2014 μελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»