Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας, που αφορά την «Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου»

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας, που αφορά την «Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου»

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας, που αφορά την «Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου»

ADSDHKEPA2022012.pdfa