156/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓ. Α1/07

156/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓ. Α1/07

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓ. Α1/07

ADS1562012.pdfa