154/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΕΡΓ. Ε1/09

154/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΕΡΓ. Ε1/09

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΕΡΓ. Ε1/09

ADS1542012.pdfa