155/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ1/07

155/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ1/07

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ1/07

ADS1552012.pdfa