068/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υποβολή του στην αρμόδια Επιτροπή του Συμφώνου των Δημάρχων

068/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υποβολή του στην αρμόδια Επιτροπή του Συμφώνου των Δημάρχων

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υποβολή του στην αρμόδια Επιτροπή του Συμφώνου των Δημάρχων

AEPZ0682012.pdfa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a