152/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υποβολή του στην Αρμόδια Επιτροπή του Συμφώνου των Δημάρχων

152/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υποβολή του στην Αρμόδια Επιτροπή του Συμφώνου των Δημάρχων

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υποβολή του στην Αρμόδια Επιτροπή του Συμφώνου των Δημάρχων

ADS1522012.pdfa