236/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου και των όρων εκτέλεσης του έργου : «Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου που προέκυψαν από το σεισμό της 19/07/2019»

236/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου και των όρων εκτέλεσης του έργου : «Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου που προέκυψαν από το σεισμό της 19/07/2019»

236/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου και των όρων εκτέλεσης του έργου : «Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου που προέκυψαν από το σεισμό της 19/07/2019»