145/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/10

145/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/10

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/10

ADS1452011.pdfa