Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2ης παράτασης του έργου: «EΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΑΣΤΡΟΥΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΤΕΓΕΑΣ» με Α.Μ. ΟΙΚ02/2012

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2ης παράτασης του έργου: «EΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΑΣΤΡΟΥΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΤΕΓΕΑΣ» με Α.Μ. ΟΙΚ02/2012