159/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

159/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ