132/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΡΓ. Ε2/07Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΡΓ. Ε2/07

132/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΡΓ. Ε2/07Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΡΓ. Ε2/07

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΡΓ. Ε2/07Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΡΓ. Ε2/07

ADS1322012.pdfa

132/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΡΓ. Ε2/07Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΡΓ. Ε2/07