133/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΜΕΛΑ ΑΠΟ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓ. ΧΡΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΡΓ. Ε4/06

133/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΜΕΛΑ ΑΠΟ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓ. ΧΡΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΡΓ. Ε4/06

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΜΕΛΑ ΑΠΟ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓ. ΧΡΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΡΓ. Ε4/06

ADS1332012.pdfa

133/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΜΕΛΑ ΑΠΟ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓ. ΧΡΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΡΓ. Ε4/06