371/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η2/11

371/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η2/11