029/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση της μελέτης «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου»

029/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση της μελέτης «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου»