408/2012 – Λήψη απόφασης για την ένταξη του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) ΕΡΓ. Δ1/11, στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2011