271/2019 – Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των εργασιών κλάδευσης υψηλών δένδρων