345/2018 – Λήψη απόφασης για την αξιολόγηση προσφορών και ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»