116/2016 – Λήψη απόφασης για την απένταξη δαπάνης από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ