210/2011 – Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

210/2011 – Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά την «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

ADS2102011.pdfa

Τελευταία Νέα