087/2017 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης από την κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2016 (ΣΑΤΑ) για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 2016

087/2017 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης από την κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2016 (ΣΑΤΑ) για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 2016